Best Decks by Points

#DeckPTSShare
16Garchomp & Giratina Tag Teamgarchomp550.91%
17Rayquazarayquaza510.85%
18Vikavoltvikavolt470.78%
19Hitmonchanhitmonchan460.76%
20Trevenanttrevenant440.73%
21Archie's Blastoiseblastoise400.66%
22Granbullgranbull380.63%
23Shock Lockstoutland330.55%
24Attacking Hoopahoopa320.53%
25Spiritombspiritomb300.50%
26Buzzwolebuzzwole270.45%
27Beast Boxnaganadel260.43%
28Sableyesableye220.36%
29Vikavolt Charjabugvikavolt200.33%
30Lycanroclycanroc-midnight150.25%